Zakład Doskonalenia Zawodowego (Olsztyn)

Instalacja grzewcza na bazie pomp ciepła, w modernizowanym obiekcie

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie zwrócił się do firmy ELEKTROSANIT - Autoryzowanego Instalatora pomp ciepła NIBE, z zapytaniem o doradztwo w zakresie wykonania instalacji grzewczej w modernizowanym obiekcie. Inwestor zakupił nieużytkowaną halę produkcyjną na potrzeby utworzenia profesjonalnego Centrum Szkoleń Budowlanych. Ideą centrum jest prowadzenie szkoleń budowlanych dla przyszłych i obecnych instalatorów.

Podczas opracowywania koncepcji uzgodniono, że sama kotłownia ma pełnić nie tylko tradycyjną rolę (czyli ogrzewać budynek i zapewniać ciepłą wodę użytkową), ale również być elementem szkoleniowym, gdzie uczestnicy kursów będą mogli poznać różne rozwiązania grzewcze. W związku z tym, że powierzchnia obiektu jest znaczna (1500 m2) oraz zamiarem Inwestora było propagowanie odnawialnych źródeł energii zdecydowano, że głównym źródłem grzewczym będzie gruntowa pompa ciepła NIBE F1345 o mocy grzewczej 60 kW. Urządzenie zasila mieszany system grzewczy (podłogówka i grzejniki) oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową w oddzielnym zbiorniku BIAWAR BUZ 1000/200.92, o pojemności 1000 litrów, wyposażonym w dwie wężownice. Dolne źródło ciepła stanowi 12 odwiertów o łącznej długości 1410 m. Poza produkcją ciepła NIBE F1345 realizuje również funkcję chłodzenia aktywnego przy współpracy z modułem HPAC 45, zapewniając komfort cieplny budynku przez cały rok. Dodatkowo system grzewczy na bazie pompy ciepła NIBE współpracuje z kolektorami słonecznymi, panelami fotowoltaicznymi i kotłem gazowym

Inwestycja realizowana była w kilku etapach na przestrzeni trzech lat. Ważnym elementem obiektu jest kotłownia całkowicie opomiarowana czujnikami temperatury, które w czasie rzeczywistym informują o uzyskiwanym efekcie grzewczym.

Wykonana instalacja uzyskała w 2015 roku akredytację Urzędu Dozoru Technicznego, w związku z czym na urządzeniach firmy NIBE prowadzone są zajęcia na certyfikowanego instalatora OZE.

 

Miejsce: Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Pompa ciepła: F1345-60 kW

Powierzchnia ogrzewana: 1500 m2

Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (1410 mb)

Wykonawca: ELEKTORSANIT