Zakład górniczy "Sobieski"

Kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym są bardzo perspektywicznymi miejscami dla instalacji pomp ciepła ze względu na istniejące tam objętości ciepłych wód kopalnianych, które codziennie zostają wypompowywane na powierzchnię. W ciągu doby jest to około 600 tys. m3 wód dołowych o temperaturze powyżej 13°C. Mamy tu do czynienia z niskotemperaturowymi zasobami energii geotermalnej, które dla zlokalizowanych tam 15 zakładów górniczych oszacowane zostały na poziomie 83 MWt. Pomimo stosunkowo dużych ilości energii geotermalnej zawartej w wodach, zasoby te nie są zbyt często wykorzystywane. Związane jest to poniekąd z lokalnymi warunkami geologicznymi, górniczymi i technologicznymi. Na Śląsku występują bardzo dogodne warunki do wykorzystania wód kopalnianych, jako dolnego źródła dla pomp ciepła, ze względu na lokalizację znacznej ilości szybów, którymi wypompowuje się wody z kopalń węgla kamiennego.

Instalację produkującą ciepło na potrzeby c.w.u. tworzy pięć kompletów pomp ciepła NIBE AP-BW 85H pracujących kaskadowo, o łącznej mocy 420 kW. Na danym terenie wykorzystywana jest temperatura wynosząca 19,8oC, dzięki czemu stacja pomp ciepła osiąga najwyższy współczynnik efektywności. Woda zasilająca dwusprężarkowe pompy ciepła pobierana jest z głębokości 500 m pod poziomem terenu, za pomocą dwóch pomp obiegowych i jednej pompy zatapialnej.  Woda zostaje podgrzana do temperatury 55oC w dwóch niezależnych, rozdzielnych hydraulicznie kaskadach. Wykorzystana zostanie do celów sanitarnych w łaźniach górniczych.

Na podstawie wstępnego bilansu instalacji pomp ciepła przyjęto, że zapotrzebowanie mocy grzewczej w czterech cyklach dobowych (po 6 godzin każdy) wynosi w godz. 9.30-15.30 (1 cykl) ok 395 kW/h, w pozostałych ok 265 kW/h. Ciepła woda użytkowa jest obecnie wytwarzana na bieżąco za pomocą wymiennika płaszczowo-rurowego oraz magazynowana w istniejących zasobnikach o łącznej pojemności 63 m3. Według szacunków zwrot instalacji nastąpi po sześciu latach użytkowania, natomiast eksploatacjanowej instalacji zaplanowana jest na 18 lat.

 

Miejsce: Jaworzno (woj. śląskie)

Pompa ciepła: AP-BW30 85H

Moc grzewcza: 420 kW

Dolne źródło: woda dołowa

Wykonawca: GEO-TERM Polska S.A.