Szwalnia (Mońki)

System grzewczy na bazie gruntowej pompy ciepła i płaskich kolektorów słonecznych.

W 2013 roku podjęto decyzję o wymianie źródła ciepła w budynku szwalni w Mońkach (woj. podlaskie). Instalację systemu grzewczego na bazie gruntowej pompy ciepła NIBE F1345 40 kW, 2 płyt kolektorów słonecznych płaskich HEVELIUS WUNDER ALS 2512 o łącznej mocy 3,5 kW, wykonano w październiku 2014 roku. Nowe źródła grzewcze zastąpiły kocioł węglowy o mocy 35 kW i aktualnie zasilają istniejącą w budynku starą instalację grzejnikową, pracującą z temperaturą 60oC. Uruchomienie pompy ciepła nastąpiło 28.10.2014r. Dolne źródło pompy ciepła stanowi 8 odwiertów po 95 mb, co daje łącznie 760 mb kolektora gruntowego pionowego. Oba odnawialne źródła energii produkują energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarcze. Trzysta litrów wody ogrzewane jest przez pompę ciepła i kolektory słoneczne, w zbiorniku multiwalentnym BIAWAR BUZ 500/300.93 A. Energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania akumulowana jest w zbiorniku buforowym BIAWAR BU 500.8 o pojemności 500 litrów. Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii wynosi 43,5 kW.

Głównym źródłem energii cieplnej w przedmiotowym przedsiębiorstwie był kocioł stałopalny o mocy 35 kW, opalany głównie węglem w ilości 30 ton/rok i drewnem. Kocioł wytwarzał energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania zakładu pracy oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej w sezonie grzewczym, wykorzystywanej podczas produkcji, głównie na potrzeby 25 pracowników. Poza sezonem grzewczym, ciepła woda użytkowa przygotowywane była za pomocą elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody. Roczny koszt energii cieplnej produkowanej wyłącznie na potrzeby c.o. i c.w.u. przedsiębiorstwa, wynosiły łącznie 30 000 zł brutto. Do łącznych kosztów eksploatacji systemu, niewątpliwie należy doliczyć koszty socjalne obsługi kotłowni, które szacuje sie na około 1000 zł/miesiąc, a więc 12 000 zł rocznie.

System z pompą ciepła wybrano przede wszystkim w celu odciążenia właściciela obiektu, od prac związanych z ogrzewaniem kotłem stałopalnym, tak dużego obiektu produkcyjnego, polegających na rozładunku i składowaniu węgla i drewna, codziennym dokładaniu opału do kotła oraz innych czynności konserwacyjnych związanych z obsługą urządzeń opartych na procesie spalania (np. czyszczenie komina, paleniska itp.). Kolejnymi powodami decyzji o wymianie źródła ciepła była chęć zwiększenia efektywności systemu grzewczego oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, ale i zanieczyszczeń stałych takich jak pyły, czy popiół. Przed wyłonieniem optymalnej koncepcji zwiększenia efektywności systemu grzewczego przedsiębiorstwa, inwestor zlecił wykonanie analizy wariantowej przedsięwzięcia porównując roczne koszty eksploatacji i wpływ na środowisko różnych systemów grzewczych, takich jak pompa ciepła, kolektory słoneczne, kocioł olejowy, kocioł elektryczny i kocioł na propan. Kocioł na gaz ziemny nie był rozpatrywany ze względu na brak gazociągu na terenie miasta Mońki.

Analiza kosztów eksploatacji systemów grzewczych rozpatrywanych w poszczególnych wariantach wskazała, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest technologia pomp ciepła na c.o i kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u..

W styczniu 2014 złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podlaskiego. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i przyznano 60% dofinansowania, w związku z czym w październiku 2014 wykonano instalację pompy ciepła solanka/woda NIBE F1345-40kW wraz z systemem solarnym na bazie dwóch płaskich kolektorów słonecznych HEVELIUS ALS. Nowe źródła ciepła pracują na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, Pompa ciepła zasilana jest energią odnawialną poprzez kolektor gruntowy pionowy (o długości ok 760 mb, umieszczony w 8 odwiertach równej długości) oraz energią elektryczną, a dwa kolektory słoneczne płaskie typu HEVELIUS WUNDER ALS 2512 o maksymalnej mocy jednej płyty kolektora 1,751 kW, zasilane są energią słoneczną.

Zastosowane rozwiązanie technologiczne na bazie pompy ciepła i kolektorów słonecznych, pozwoliło wyeliminować źródło zanieczyszczeń dla środowiska, którym jest nieefektywny, niebezpieczny ze względu na proces spalania i wymagający stałej obsługi palacza - kocioł stałopalny oraz kosztowne w eksploatacji elektryczne ogrzewacze wody. Ponadto wnioskodawca uzyskał dodatkowe pomieszczenia, które przeznaczył na potrzeby rozwoju produkcji, ponieważ pompa ciepła nie wymaga specjalnego pomieszczenia czy składu opału i zajmuje powierzchnię poniżej 0,5 m2. Wnioskodawca zyskał również na dłuższej żywotności technologii pomp ciepłą, którą szacuje się na około 20-25 lat. Oszczędności wynikające ze zwiększenia efektywności zastosowanych urządzeń wyniosą ponad 30 000 zł rocznie (przy średnich miesięcznych kosztach eksploatacji pompy ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na poziomie 858 zł/miesiąc oraz przy rocznych kosztach eksploatacji urządzenia ok 10 300 zł). Do tego należy doliczyć zyski wynikające ze zwiększenia powierzchni przeznaczonej na cele produkcyjne. Przedsiębiorca uzyskał dodatkową powierzchnię kotłowni i składu opału (ok. 40 m2), którą może w przyszłości wykorzystać do rozwoju produkcji.

 

Miejsce: Moński (woj. podlaskie)

Pompa ciepła: F1345-40 kW

Powierzchnia ogrzewana:

Dolne źródło: odwierty pionowe (2250 m2)

Wykonawca: GRASANT