Wspólnota Mieszkaniowa (Nowe Zduny)

Kaskada gruntowych pomp ciepła NIBE oraz system fotowoltaiczny w budynku wielorodzinnymW 2018 roku w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Nowe Zduny została zakończona instalacja kaskady dwóch gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 o łącznej mocy 60kW oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 10,36 kWp. Pompy dwusprężarkowe podłączone w systemie kaskadowym gwarantują niezawodność pracy. Takie podłączenie gwarantuje  że wszystkie pompy pracują jednakową ilość czasu i uzupełniają się w przypadku wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Pompy zostały podłączone do Internetu co pozwala na wgląd w ich pracę oraz  możliwości kontroli ich stanu lub powstających błędów w pracy. Jak dolne źródło ciepła dla pomp ciepła wykonano 12 odwiertów geotermalnych o łącznej długości 1200m. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię na potrzeby zasilania pomp ciepła oraz na użytek własny budynku tylko i wyłącznie do celów mieszkalnych.

Celem projektu było zwiększenie produkcji  energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dzięki realizacji inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki:

  • została osiągnięta dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,05 MW.
  • wzrosła liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE o 1 szt.
  • wzrosła liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 2 [szt.],
  • nastąpił spadek emisji gazów cieplarnianych o 8,95 t równoważnika CO2/rok.

  

 

Miejsce: Nowe Zduny (woj. łódzkie)

Pompa ciepła: kaskada 2 x F1345

Moc grzewcza: 2 x 30 kW

Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (12 odwiertów o łącznej długości 1200m)

Wykonawca: K&K Wiesław Kapica, Michał Karpiak