Kościół (Jaworki)

Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Jaworkach został zbudowany w 1798 roku, jako kościół greckokatolicki. W 1951 roku, po Akcji Wisła oraz po wywiezieniu rdzennych mieszkańców, Łemków, Bojków i Rusnaków, kościół zaczął funkcjonować jako wsólnota rzymskokatolicka.

W wyniku modernizacji, od 2011 roku obiekt o powierzchni użytkowej 470 m2, ogrzewany jest gruntową pompą ciepła NIBE F1330 o mocy grzewczej 60 kW. Pompa ciepła współpracując ze zbiornikiem buforowym o pojemności 500 litrów, zasila niskotemperaturowy, podłogowy system grzewczy. Zgodnie z zaleceniem służby konserwatorskiej, ze względu na ikonostas, w kościele utrzymywana jest stała temperatura 12 oC i wilgotność 65%. Roczne koszty eksploatacji pompy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wynoszą średnio 6500-7000 zł.

 

Miejsce: Jaworki (woj. małopolski)

Pompa ciepła: F1330

Moc grzewcza: 60 kW

Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (8 x 150 mb)

Wykonawca: GEO-TERM Polska S.A.