Budynek jednorodzinny (Łagisza)

Powietrzna pompa ciepła w energooszczędnym budynku

W 2015 roku, w nowo wybudowanym, energooszczędnym budynku mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 110 m2, została zainstalowana powietrzna pompa ciepła NIBE F2040, o modulowanej mocy grzewczej w zakresie od 3 do 8 kW. Pompa ciepła zasila niskotemperaturowy, podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową w kompaktowej centrali wewnętrznej NIBE VVM 320. Centrala VVM 320 wyposażona jest w wężownicowy zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy c.o., pompki obiegowe, grzałkę elektryczną i sterownik. W budynku została zamontowana także wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, która gwarantuje zachowanie wymaganej wymiany powietrza, nawet przy zamkniętych oknach i ponowne wykorzystanie energii z powietrza wywiewanego.

 

Koszt rocznego zużycia energii elektrycznej dla całego budynku (ogrzewanie, produkcja ciepłej wody, kuchnia indukcyjna i oświetlenie) wyniósł łącznie 2400 zł. Zakładając średnie roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i eksploatacji kuchni indukcyjnej, na poziomie 900 zł (75 zł/miesiąc), można przyjąć, że roczne koszty eksploatacji pompy ciepła NIBE, na potrzeby c.o. i c.w.u. wynoszą ok 1500 zł.

 

Obiekt: Dom jednorodzinny

Pompa ciepła: F2040

Moc grzewcza: 3-8 kW 

Dolne źródło: powietrze zewnętrzne

Wykonawca: EKO-INSTALBUD