Szkoła Podstawowa (Zalesie Śląskie)

Szkoła Podstawowa ogrzewana za pomocą gruntowych pomp ciepła

W 2013 roku został poddany termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim. Wybudowany w 1965 roku gmach szkoły o kubaturze 5466 m3 ogrzewany był dotychczas za pomocą dwóch kotłów węglowych o łącznej mocy 240 kW. Kotły węglowe wymieniono na bardziej ekologiczne i energooszczędne urządzenia, tj. dwie pompy ciepła NIBE F1345-60kW, które pracują w kaskadzie osiągając moc grzewczą do 120 kW. Źródłem ciepła dla zastosowanych urządzeń jest kolektor gruntowy pionowy, wykonany w postaci 28 odwiertów o długości 100mb każdy. Pompy ciepła NIBE F1345 zasilają system grzejnikowy zaprojektowany na parametr 55/450C. System grzewczy zabezpieczony jest buforem ciepła o pojemności 1500 litrów. Pompy ciepła zapewniają temperaturę wewnętrzną budynku na poziomie +210C. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest na potrzeby mieszczącego się w szkole przedszkola w dwuwężownicowym zasobniku o pojemności 500 litrów. W okresie letnim woda w zasobniku podgrzewana jest za pomocą kolektorów słonecznych płaskich (5 płyt o powierzchni absorbera 1,81m2 każda), pracujących jako oddzielny system.

System grzewczy z pompami ciepła NIBE F1345 monitorowany jest przez Internet dzięki współpracy modułu MODBUS 40 z systemem zarządzania budynkiem. Na podstawie danych odczytanych przez moduł komunikacyjny możliwe jest sprawdzenie aktualnej temperatury dolnego źródła na wejściu i wyjściu z pompy ciepła, temperatury zewnętrznej, temperatury wewnętrznej budynku, temperatury c.w.u. oraz wartości współczynnika COP.

Firma instalacyjna K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna udostępniła na swojej stronie internetowej wizualizację pracy systemu grzewczego opartego na pompach ciepła F1345. Wizualizacja umożliwia m.in. odczyt i zapis ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez pompy ciepła oraz energii elektrycznej dostarczonej do pomp ciepła (w tym pobór prądu przez sprężąrki, pompy dolnego źródła, pompy górnego źródła).

 

Wizualizacja systemu grzewczego opartego na pompach ciepła NIBE F1345-60kW >> 

 

Pompa ciepła: NIBE F1345

Moc grzewcza: 120kW (kaskada 2x60kW) 

Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (28 x 100 mb)

Wykonawca: K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna

 

Szkola