Uzdrowisko "BIAWENA" (Wysowa Zdrój)

Węzeł cieplny na bazie gruntowych i powietrznych pomp ciepła

W czerwcu 2014 roku, w ośrodku wypoczynkowym "Biawena" w Wysowej Zdrój, została zakończona budowa węzła cieplnego o mocy ponad 0,5 MW, na który składają się 22 pompy ciepła NIBE. Instalację tworzy kaskada czterech gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60 kW oraz osiemnaście powietrznych pomp ciepła NIBE F2300-20 kW, pracujacych w dwóch  kaskadach po 9 sztuk. Zainstalowane urządzenia służą do ogrzewania budynku o łącznej powierzchni ok. 9000 m2 oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej w czterech zbiornikach o pojemności 500 litrów. Jako szczytowe źródło ciepła zostały zachowane dwa instniejące kotły olejowe.

Z uwagi na występujące w uzdrowisku, naturalne źródła wód leczniczych i brak zgody na wykonanie odwiertów pionowych, dolne źródło ciepła dla gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60 kW stanowi kolektor gruntowy poziomy o łącznej długości 5000 m, a także ciepło odpadowe ze ścieków sanitarnych oraz kolektory słoneczne, jako instalacja wspomagająca wymiennik poziomy. Pompy ciepła NIBE F2300-20 kW zasilane powietrzem zewnętrznym, połączono w dwie kaskady po dziewięć sztuk. Sterowanie pracą kaskad, a także szczytowego źródła grzewczego, odbywa się za pomocą dwóch sterowników NIBE SMO 40, przeznaczonych do zaawansowanych systemów z powietrznymi pompami ciepła NIBE. Montaż pomp ciepła pozwoli na obniżenie energochłonności budynkuo blisko 34%.

Projekt  związany z termomodernizacją budynku sanatoryjno-leczniczego "Biawena", z zastosowaniem gruntowych i powietrznych pomp ciepła NIBE wraz z kolektorem gruntowym poziomym wspomaganym instalacjami solarnymi oraz odzysku ciepła ze ścieków, uzyskał dofinansowanie ze środków UE. Wysokość dotacji wyniosła 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

 

Miejsce: Wysowa Zdrój (woj. małopolskie)

Pompa ciepła: F1345-60 kW (kaskada 4szt.), F2300-20 kW (18szt. w 2 kaskadach po 9szt.)

Powierzchnia ogrzewana: 9000 m2

Dolne źródło: kolektor gruntowy poziomy (5000 mb), ciepło odpadowe ze ścieków sanitarnych i kolektorów słonecznych, powietrz zewnętrzne

Wykonawca: GEO-TERM Polska

 


Wysowa

 

Wysowa 2