Hale magazynowo-biurowe

System pomp ciepła produkujących ciepło i chłód

W 2013 roku został zakończony projekt „EKOWAWER”, który obejmuje system pomp ciepła produkujących ciepło i chłód na potrzeby własne trzech hal  magazynowo-biurowych. Część z zainstalowanych w halach pomp ciepła jest zasilana w energię elektryczną, produkowaną przez elektrownię słoneczną o mocy 100 kW.

W pierwszej hali o powierzchni 550 m2 została zamontowana powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT o modulowanej mocy grzewczej w zakresie od 4,0 do 16 kW. NIBE SPLIT 16 kW stanowi kompletny energooszczędny system grzewczo-chłodniczy, w skład którego wchodzi jednostka zewnętrzna NIBE AMS 10-16 oraz jednostka wewnętrzna NIBE HBS 16 (hydrobox) i oddzielny ogrzewacz wody HEV 300 o pojemności 300 litrów. Pompa ciepła NIBE SPLIT zasila niskotemperaturowy, podłogowy system grzewczy i produkuje ciepłą wodę użytkową.  Dodatkowo nad wejściem do obiektu została zainstalowana nagrzewnica VOLKANO o mocy 40 kW, która zasilana jest czynnikiem grzewczym lub chłodniczym pochodzącym z pompy ciepła. System NIBE SPLIT zasilany jest w energię elektryczną produkowaną przez 100kW instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu hali (system hybrydowy).  W drugiej hali magazynowo-biurowej o powierzchni 2000 m2 zainstalowano gruntową dwusprężarkową pompę ciepła NIBE F1345 o mocy grzewczej 40 kW. Do pompy ciepła został podłączony oddzielny zasobnik c.w.u. oraz zbiornik buforowy. Pompa ciepła F1345 zasila podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową w oddzielnym zasobniku. W okresie letnim urządzenie umożliwia chłodzenie pasywne budynku za pomocą modułu NIBE ACS 45.

W trzeciej hali o powierzchni 1000 m2 zostały zainstalowane cztery powietrzne pompy ciepła NIBE SPLIT o modulowanej mocy grzewczej w zakresie od 4,0 do 16 kW, które realizują ogrzewanie i chłodzenie hali przez system klimakonwektorów. Pompy ciepła NIBE stanowią jedyne i w dodatku bardzo ekonomiczne i ekologiczne źródło ciepła i chłodu w opisanych budynkach, dzięki czemu inwestycje zwróciły się w ciągu zaledwie kilku lat.

Średnie miesięczne koszty ogrzewania i chłodzenia hal magazynowo-biurowych wynoszą 1200-1300 zł. Projekt „EKOWAWER” został laureatem w kategorii „Odnawialne źródła energii” w Konkursie na najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu.


Pompa ciepła: F1345-40 kW, NIBE SPLIT 4,0-16 kW

 Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (28x100 mb), powietrze zewnętrzne

 

Hala