Budynek biurowo-usługowy (Warszawa)

System grzewczy na bazie dwusprężarkowej gruntowej pompy ciepła

We wrześniu 2014 roku, w budynku biurowo-usługowym o powierzchni  1150 m2, położonym w centrum Warszawy, została zainstalowana gruntowa pompa ciepła NIBE F1345 o mocy grzewczej 60 kW. Pompa ciepła F1345 zasila niskotemperaturowy, podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową dla 35 pracowników biura, w oddzielnym zbiorniku BUZ o pojemności całkowitej 500 litrów.

Inwestor zdecydował się na termomodernizację budynku z zastosowaniem gruntowej pompy ciepła NIBE z uwagi na wysoką sprawność urządzenia, możliwość 100% pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku, bez zastosowania dodatkowego źródła ciepła, a także zdalne sterowanie i monitorowanie ogrzewaniem i produkcją c.w.u. przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink.

 

Pompa ciepła: NIBE F1345

Moc grzewcza: 60 kW

Dolne źródło: odwierty pionowe

Wykonawca: PCM Klima

 

Budynek usługowy