Przystań żeglarska (Pisz)

EKO-MARINA, czyli przystań żeglarska na bazie gruntowych pomp ciepła

W 2012 roku w Piszu wybudowano od podstaw nową przystań Eko-Marina z pomostami, kapitanatem, tawerną oraz wieżą obserwacyjną. Została ona wyposażona w kaskadę pomp ciepła NIBE F1345. Urządzenia ogrzewają budynek za pomocą systemu grzejnikowego, który zabezpiecza zbiornik buforowy serii BU-500.8A (pojemność 500 litrów). Kaskada pomp ciepła o łącznej mocy 70 kW w pełni zaspakaja produkcję ciepłej wody uzytkowej współpracując przy tym z dwoma zasobnikami c.w.u. o pojemności 750 litrów każdy.

Pompy ciepła NIBE F1345 zapewniają ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową wykorzystując, jako dolne źródło ciepła, gruntowy kolektor pionowy o łącznej długości 1500 mb.

Uroczyste otwarcie Eko-Mariny nastąpiło w czerwcu 2013 roku.

 

Pompa ciepła: NIBE F1345 (kaskada o mocy grzewczej 70kW)

 Dolne źródło: kolektor gruntowy pionowy (15 x 100 mb)

Wykonawca: ADDUR

 

Przystan