Budynek wielorodzinny (Nowe Miasto nad Pilicą)

Kaskada powietrznych pomp ciepła na gmachu budynku wielorodzinnego

Na dachu budynku wielorodzinnego w Nowym Mieście nad Pilicą, zamieszkiwanego przez pracowników służby zdrowia, zainstalowano 8 jednostek powietrznych pomp ciepła typu monoblok NIBE F2300, o łącznej mocy grzewczej 160 kW. Istniejący budynek wyjściowo był zasilany w ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. przez dwa kotły olejowe o mocy 200 kW.

Ze względu na wysokie koszty ogrzewania Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Zdrowie" wspólnie z mieszkańcami, podjął decyzję o zainstalowaniu powietrznych pomp ciepła. Wybór rodzaju urządzeń typu powietrze/woda został dokonany ze względu na brak miejsca na wykonanie kolektora gruntowego. W pierwszym etapie inwestycji, która została rozpoczęta wiosną 2013r., uruchomione zostały 3 szt. pomp ciepła NIBE F2300-20 kW na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej, w celu sprawdzenia czy instalacja zapewni wymaganą temperaturę wody kotłowej na poziomie 50oC i oszacowanie oszczędności kosztów energii. Ostrożność zachowana w tym przypadku wynikała z faktu, że wybrane i zamontowane wyjściowo pompy ciepła innej marki nie spełniały założeń projektowych, a ponadto emitowały zbyt wysoki poziom hałasu. Decyzja o instalacji pomp ciepła NIBE okazała się decyzją słuszną. Mieszkańcy ostatniej kondygnacji nie budzą się już w nocy ze względu na hałas wentylatorów zasycających powietrze, z których pompy czerpią odnawialną energię, zaś koszt ogrzewania ciepłej wody użytkowej został zredukowany aż o 65%.

 

Pompa ciepła: NIBE F2300

Moc grzewcza: 160 kW (kaskada 8szt. F2300-20kW)

Dolne źródło: powietrze zewnętrzne

 

Budynek wielorodzinny