Oczyszczalnia ścieków (Czorsztyn)

Ścieki jako źródło ciepła dla gruntowej pompy ciepła

W czerwcu 2014 roku w miejscowości Czorsztyn została oddana do użytku nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego z Nowego Targu. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków miała skutkować nie tylko poprawą jakości ścieków odprowadzanych do Jeziora Czorsztyńskiego, lecz także redukcją kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu, przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Najtańszym i najbardziej ekologicznym źródłem ciepła okazała się gruntowa pompa ciepła NIBE F1145, która ogrzewa budynek oczyszczalni wyłącznie przy wykorzystaniu ciepła oczyszczanych w niej ścieków. Wymiennik ciepła w postaci rur polietylenowych wypełnionych niezamarzającym czynnikiem, został ułożony na ścianach zbiornika wody oczyszczonej, w taki sposób aby znajdował się jak najbliżej lustra wody ściekowej (lustro wody jest na wysokości 3,5 m). Innowacyjnym rozwiązaniem jest umiejscowienie pompy ciepła poniżej wysokości dolnego źródła ciepła. Aby zapobiec zapowietrzeniu układu na każdym z 4 przewodów (na zasilaniu i powrocie) zostały zamontowane odpowietrzniki.

Przy doborze mocy pompy ciepła przyjęto temperaturę wody ściekowej (dolnego źródła) 4,5oC. Wewnątrz budynku oczyszczalni utrzymywana jest temperatura na poziomie 14oC.  Obliczeniowo na centralne ogrzewanie wymagane jest 14 kW energii. Dobrano pompę ciepła o mocy grzewczej 17 kW. Dodatkowo zamontowano zbiornik buforowy o pojemności 400 litrów.

 

Pompy ciepła: F1145

Moc grzewcza: 17 kW

Dolne źródło: kolektor ułożony na ścianie zbiornika sanitarnego

Wykonawca: P.T.H. LESKI

 

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia 2